New York improviser: Ford  Phillips

Ford Phillips