New York improviser: Lauren Kahn

Lauren Kahn

Me no charlie horse

@likahn