New York improviser: Doug Baldinger

Doug Baldinger